Unha viñeta é, dentro da banda deseñada, un recadro delimitado por liñas negras que representa un instante da historia que se está a desenvolver ou narrar. Xaora, trátase da representación pictográfica dun suceso ou pasaxe e constitúe a unidade mínima da montaxe do cómic. As viñetas están así mesmo separadas por espazos, que en inglés reciben o nome de gutter.

Secuencia de viñetas de banda deseñada.