Valor absoluto

ven dado pola seguinte expresión: Podemos notar que o valor absoluto dun número sempre tomará valores non-negativos, é dicir:

O valor absoluto (chamado tamén módulo) dun número complexo (representado como ) vén dado pola seguinte expresión:

Valor absoluto

Podemos notar que o valor absoluto dun número sempre tomará valores non-negativos, é dicir:

A propiedade máis importante do valor absoluto é a seguinte:

De forma que:

Valor absoluto dos números reais editar

Un número real é un número complexo con parte imaxinaria igual a 0, de forma que:

 

Así, para os números reais, existe unha definición alternativa de valor absoluto:

 

O concepto de valor absoluto se pódese empregar para determinar a distancia entre dous puntos. Na física é moi usual falar do módulo ou norma para referirse á lonxitude dun vector.