Intentarei contribuír con todo aquilo que teña que ver coa música: historia, autores, intérpretes, xéneros, instrumentos...