TarefasEditar

Podes utilizar libremente calquera dos códigos elaborados por min, agás que se indique o contrario.
Tarefa Estado Descrición Código
1 Inactivo Descrición da tarefa 1. Ollar o código

AxudaEditar