• Tarefas: Pequenos cambios en páxinas e categorías; correccións ortográficas, trocar topónimos, reclasificar páxinas, homónimos,...
Algunhas tarefas que fixo ou está facendo Prebot: Lista
  • Programa: Pywikipedia.
  • Funcionamento do bot: semi-automático, asistido por Prevert.
  • Período de funcionamento: De cando en cando.
  • As solicitudes para Prebot pode facelas na: páxina de conversa de Prevert.