Procuro facer artigos científicos de interese xeral ou máis específicos, aínda que non me pecho a porta a outros temas.