• Estamos en fase de probas,testeando as capacidades do bot.
  1. Comprobando que a corección de interwikis é correcta -> En proceso.
  2. Comprobando que a categorización automática é correcta.
  3. Comprobando que as correccións lingüísticas son correctas.