Usuario:Elisardojm/A3GAL/Pasos burocráticos

Estatutos de A3GAL

Nesta páxina imos engadir os diferentes trámites burocráticos que están pendentes de realizar para continuar coa formalización da asociación.

Os contidos iniciais están obtidos principalmente das seguintes webs:

Trámite Obxecto Documentos asociados Asignado Notas Estado
Estatutos Crear as bases da asociación Estatutos de A3GAL Todos Feito! Feito!
Acta fundacional Comezar coa asociación Acta fundacional de A3GAL Todos Feito! Feito!
Inscrición rexistro Xunta Isto fai pública a creación da asociación. É necesario para pedir o NIF, abrir cta no banco e outros trámites. Estatutos, documentos de alta no rexistro. Info na Xunta Sobreira Feito! Feito! Número de rexistro 2019/023391-1ª
Obtención do CIF Estar fichados oficialmente en Facenda. Páxina de solicitude en Facenda. Algo de info
 • Documentos necesarios:
  • Orixinal e fotocopia da Acta fundacional e dos estatutos selados no Rexistro.
  • Certificado de inscrición no Rexistro
  • Fotocopia NIF presidente
Elisardojm Feito! Feito! G70593397
Exención de IVA Ter un papelote que diga que a asociación non ten que pagar o IVE (Imposto sobre o valor engadido). Brais Oliveira Revisar como facer a solicitude, que documentación se precisa e preparala para presentar. Feito! Feito!
Abrir conta no banco Ter un sitio onde facer peto. Estatutos, NIF, e documentos varios do banco Agremon Como xa se acordou noutra páxina, farase a conta en ABANCA. Feito! Feito!
Facer selo Realmente necesario? Feito! Feito! Non é obrigatorio, pero si recomendable, haberá que estudar o caso
Libro de actas Ter todas as actas ordenadas, tanto da asemblea como da xunta directiva. Sen asignar Consultar como facer isto da forma máis sinxela posible. Se pode terse en formato electrónico mellor. Feito! Feito! Non é obrigatorio "legalizalo", ver páxina 22 O Ministerio do Interior confirma que non é preciso "legalizalo"
Libro de socios Rexistro das altas e baixas de socios. ? Sen asignar Consultar como facer isto da forma máis sinxela posible. Se pode terse en formato electrónico mellor. Feito! Feito! Non é obrigatorio telo "legalizado", ver páxina 34 Exemplo de libro de socios (Simplemente unha táboa con certos datos, para nós cunha folla de cálculo chega e sobra) O Ministerio do Interior confirma que non é preciso "legalizalo"
Libro de contabilidade "Deberán llevar una contabilidad ajustada a las normas específicas que le resulten de aplicación, y en el caso de las asociaciones, al artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del derecho de asociación. Según la resolución del 26 de marzo de 2013 del ICAC, se aprobó un Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos." ? Sen asignar Consultar como facer isto da forma máis sinxela posible. Se pode terse en formato electrónico mellor. Feito! Feito! Non é obrigatorio telo "legalizado", ver páxina 34 O Ministerio do Interior confirma que non é preciso "legalizalo"
Rexistro na AEPD Rexistrar na AEPD os ficheiros de datos persoais. ? Maria zaos Como facer, que rexistrar, etc. Info
 • Consenso datos esenciais,(socios)
 • Confidencialidade (responsables)
 • Política de privacidade (a incluír en web/sinatura emails). Fin/tratamento/destinatarios/apostila ARCO
 • Medidas seguridade
 • Formularios consentimento

Preguntar dúbidas na web de Pro Bono.

Usuaria:Maria zaos/protección de datos

En proceso... Agardando pola acta da asemblea na que creo que se decidiu optar pola solución de probonos.net. Algún dos cargos tería que facer o escrito a esta entidade.
Facer formulario alta socio Papelote para que se dean de alta novos socios. Depende dos requisitos que indique a Lei de Protección de Datos. Non feito. Non feito Sen comezar
Imposto de sociedades Pagar máis a Facenda ? Agremon Hai que informarse de se temos que facelo, como e cando. Algo de info aquí

Temos beneficios? Se non os temos, non temos que pagar.

Feito! Feito! Non hai que pagalo se non hai actividade económica, ver páxina 32
Texto da cela Texto da cela Texto da cela Sen asignar Texto da cela Sen comezar

Outras tarefas pendentes

editar
Tarefa Obxecto Documentos asociados Asignado Notas Estado
Acta asemblea socios 9 de marzo de 2019 Resumo da asemblea de Esquema Usuario:Elisardojm/A3GAL/Acta asemblea xeral socios 2019 Todos Pdte. imprimir e asinar.   Non feito
Actas reunións trimestrais XD Resumos de reunións da XD Esquema usuario:Elisardojm/A3GAL/Acta Xunta Directiva decembro 2018 Toda a XD Pdte. imprimir e asinar.   Non feito
Carta de presentación á Fundación Wikimedia Carta para a Fundación user:Elisardojm/A3GAL/Carta presentación Fundacion Todos Pdte. de traducir e enviar   Non feito
Carta de presentación a WM-ES Carta para WM-ES user:Elisardojm/A3GAL/Carta presentación WMES Todos Pdte. de traducir e enviar.   Non feito
Consulta de Grupo de usuarios Consultar se podemos apuntarnos na Fundación como Grupo de usuarios para ter un espazo na Galipedia. Usuario:Elisardojm/A3GAL/Relación coa Fundación Todos   Non feito
Sinatura manifesto polo software libre na educación galega Mostrar o apoio da asociación a esta iniciativa user:Elisardojm/A3GAL/Nota de prensa a favor do manifesto polo software libre na educación galega Todos Manifesto polo software libre na educación galega   Non feito
Nota de prensa en contra do Real Decreto de Seguridade Pública Publicar o rexeitamento da asociación a este Real Decreto user:Elisardojm/A3GAL/Nota de prensa en contra do Real Decreto de Seguridade Pública Todos Nota de prensa de Amical   Non feito
Cumprir lexislación de Protección de datos Buscar que máis requisitos hai que facer para seguir as leis de Protección de datos. Todos Consulta feita en solucionesong.org   Non feito