Ola!

Son unha alumnna de 2º de bacherelato, de Redondela. E vou a facer un traballo sobre o medio ambiente, perdoade os meus erros.

Saúdos!