Teño un monicreque para utilizar en lugares públicos:Cheluco_usopúblico
Este usuario posúe 1 conta de usuario na Wikipedia do xeito en que o permite a política.Manuel González falando da edición de 2011 do Dicionario da Real Academia Galega:

Trátase dun dicionario da lingua, "non dun traballo especializado", que recolle as voces comúns nas que se expresan a maior parte dos membros dunha sociedade, cun nivel de especialización baixo. "Neste dicionario aparecen palabras da física, da bioloxía e do mundo xurídico, que utiliza unha persoa culta normal, pero non o gran especialista".

[1]