Aclaro para que sexa público e non haxa malentendidos que Usuario:Vitoria é a miña moza, non tiña porque facelo xa que non temos relación galipédica, a non ser compartir algunha vez o computador, pero considero que na actual situación da Galipedia é mellor deixar as cousas claras.