Bos días tristeza
amor dos corpos amantes
potencia do amor
do que o aloumiño xurde
como un monstruo sin corpo