Ola! Unha vez xubilada, decidinme a colaborar coa Wikipedia. O meu campo é a literatura, e interésame sobre todo a narrativa. Creo que cantos máis títulos teñan entrada propia, cunha descrición do seu contido, mellor.

Wikipedia:Libro de estilo