Unidade de superficie

As unidades de superficie son patróns establecidos mediante acordos para facilitar o intercambio de datos nas medicións de áreas cotiás ou científicas e simplificar radicalmente as transaccións comerciais.

A medición é a técnica mediante a cal asignamos un número a unha propiedade física, como resultado de comparar dita propiedade con outra similar tomada como patrón, a cal se adopta como unidade. A medida dunha superficie dá lugar a dúas cantidades diferentes se se empregan distintas unidades de medida. Así, xurdiu a necesidade de establecer unha unidade de medida única para cada magnitude, de modo que a información fose facilmente comprendida por todos.

Sistema Internacional de Unidades (SI)Editar

Unidade básica:

Múltiplos:

Submúltiplos:

Sistema inglés de medidasEditar

OutrosEditar