Rood

unidade de superficie

O rood é unha vella unidade inglesa de superficie igual a 1.011,7141056 . Unha superficie rectangular cos bordos dun furlong e un rod é un rood. Sendo unha medida que consiste en 40 rods cadrados, o rood era unha medida importante a causa da súa conversión fácil a acres, facendo un acre catro rood.

Equivalencias editar