En xeometría, un tetradecágono é un polígono de 14 lados. A área dun tetradecágono regular de lado a vén dada pola seguinte fórmula: