Subdivisións de Nova Zelandia

Cando foi poboada orixinalmente, Nova Zelandia foi dividida en provincias. Estas foron abolidas en 1876 para que o goberno puidese ser centralizado, por motivos financeiros. En resultado, a Nova Zelandia non posúe ningunha entidade subnacional como provincia, estado ou territorio, máis aló do goberno local. A pesar diso, o espírito das provincias sobrevive e existe unha feroz rivalidade entre elas en acontecementos culturais ou deportivos.

Desde 1876, o goberno local administra as varias rexións da Nova Zelandia. Debido á a súa herdanza colonial, o goberno local neo-celandés reflicte con bastante fidelidade as estruturas británicas de goberno local, con consellos de cidade, borough e condado. Ao longo dos anos, algúns destes consellos fundíronse ou axustaron as fronteiras de mutuo acordo, e foron criados algúns novos. En 1989, o goberno reorganizou por completo o goberno local, poñendo en funcionamento a actual estrutura de dous niveis coas rexións e as autoridades territoriais.

Hoxe, Nova Zelandia ten 12 consellos rexionais para a administración de asuntos ambientais e de transportes, e 74 autoridades territoriais que administran as estradas, o saneamento básico, as autorizacións de construción e outros asuntos locais. As autoridades territoriais son 16 consellos de cidade, 57 consellos de distrito e o Consello das Illas Chatham. Catro dos consellos territoriais (unha cidade e tres distritos) e o Consello das Illas Chatham tamén exercen as funcións de consello rexional, e son así coñecidos como autoridades unitarias. Os distritos das autoridades territoriais non son subdivisións dos distritos dos consellos rexionais, e algúns atravesan as fronteiras dos consellos rexionais.