Status social

posición nunha estrutura social

Status social en socioloxía ou antropoloxía describe a posición social que un individuo ocupa dentro dunha sociedade (Posición social de alguen).

O status permite, nas relacións interpersoais, saber o marco ou conxunto de comportamentos que se espera de ambos os actores sociais. O status varía segundo o tempo e o grupo ao que se pertence. Unha persoa durante a súa vida pode ter varios status simultaneamente: Por exemplo unha muller pode ser esposa, enxeñeira, filla e nai á vez. Á vez poden ser tan envolvente que a ó determinar a identidade social dunha persoas decaan os outros status que posúe.

Distínguense dous tipos de status:

  • Status adscrito ou asignados: son aqueles que resultan por medio de factores sociais previos como poden ser raza, xénero, idade, ciclo de vida, clase, caste etc;
  • Status adquirido: son os que resultan da asignación á persoa baseándose en méritos ou accións. Exemplos son as estrelas de música, os actores, atletas ou deportistas, científicos etc.pero tamén poderiamos incluír o de pai, nai, xefe, licenciado, son todas aquelas posicións que o individuo adquire ao longo da súa vida, non van ligadas ao seu nacemento.

Os status están determinados pola sociedade, xa que logo poden variar segundo o paso do tempo ou as características como a cultura ou os valores e normas que unha sociedade dada determina como propia e poden ser diferentes a outra sociedade.

Ao status tamén está asociado un grao ou nivel de prestixio determinado. Nas sociedades o prestixio esta distribuído en forma diferencial de acordo ao status social que a persoa ten. A modo de exemplo un médico ten máis prestixio que un varredor. Con todo, pódense producir unha inconsistencia de status social cando se producen discrepancia entre como o status é valorado nunha área en relación a outra. Un exemplo típico é o do profesor, aínda que este pode ser moi valorado como un educador e axente socializador importante na escola e ante a comunidade educativa en termos das recompensas que a sociedade lle outórga, enténdase salario e condicións de traballo, poden ser moi baixas en relación a devandita valoración social.

  • O status obxectivo: é un status asignado pola sociedade, a cultura ou polo grupo particular onde se desenvolve a persoa e que é adquirido cumprindo algún ou varios dos criterios que o determinan (A riqueza, o que se fai na sociedade, o impacto e o poder do coñecemento, a ocupación ou actividade, características físicas etc.) ou outros impostos por cada grupo.[1]
  • O status subxectivo: é o status que unha persoa cre ter sen posuír ningunha aprobación social ou cultural e sen cumprir algún criterio que soporte o status do cal fai alarde.[1]

Véxase tamén

editar
  1. 1,0 1,1 (Carmona, Cesar. O poder e a agresividade (2009). Tese. Universidade de Antioquia)