Semántica léxica

A semántica léxica é a parte da semántica que estuda o significado dos lexemas como unidades significativas léxicas e as relacións que entre eles se establecen, isto é o estudo de como e que denotas as palabras dunha lingua. As súas unidades de traballo son os campos semánticos e os arquisememas, detectados a través da análise en semas.