Secretaría de Estado

A secretaría de Estado é unha denominación de distintos departamentos de alto nivel da administración pública dun goberno, que varían en forma, competencias e capacidades dependendo do país e da época de que esteamos a falar.