Abrir o menú principal

Secretaría Xeral de Política de Defensa

A Secretaría Xeral de Política de Defensa (SEGENPOL) é unha secretaría xeral de España dependente do Ministerio de Defensa.

TitularEditar

O actual titular da Secretaría Xeral de Política de Defensa é Alejandro Enrique Alvargonzález San Martín, desde 2012.[1]

Funcións e estruturaEditar

X LexislaturaEditar

A Secretaría Xeral de Política de Defensa é o órgano directivo do Ministerio ao que lle corresponde o desenvolvemento e execución da política de defensa, as relacións neste ámbito con outros departamentos ministeriais, en especial co Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, as relacións bilaterais con outros estados e coas organizacións internacionais de seguridade e defensa, baixo o principio de unidade de acción exterior do Estado, así como o desenvolvemento da diplomacia de defensa e a contribución á condución de crise e emerxencias.[2][nota 1]

Corresponde, en particular, á Secretaría Xeral de Política de Defensa:[2]

  • Efectuar o seguimento e avaliación da situación internacional no ámbito da política de seguridade e defensa.
  • Propor directrices de política de defensa.
  • Dirixir o Plan de Diplomacia de Defensa.
  • Conducir as relacións bilaterais cos estados en materia de política de defensa.
  • Dirixir a participación do Ministerio nas organizacións internacionais de seguridade e defensa.
  • Dirixir a elaboración dos tratados, acordos e convenios internacionais que afecten á defensa, en coordinación co Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación.
  • Coordinar a contribución do Ministerio á acción do Estado para facer fronte a situacións de crises e emerxencias.
  • Planificar a contribución española ao plan civil de emerxencia nas organizacións internacionais de seguridade e defensa.
  • Dispor a actuación do Departamento en materia de control de armamento, non proliferación e desarmamento.
  • Propor e coordinar a política cultural de seguridade e defensa e a promoción da conciencia de defensa nacional.

O Secretario Xeral de Política de Defensa ostenta a representación do Ministerio, por delegación do Ministro, nos casos en que este se a encomende e, en especial, ante as organizacións internacionais de seguridade e defensa das que España forme parte.

Así mesmo, corresponde ao Secretario Xeral de Política de Defensa:[2]

O Secretario Xeral de Política de Defensa dispón dun Gabinete Técnico, como órgano de apoio, asesoramento e asistencia inmediata.

Da Secretaría Xeral de Política de Defensa depende a Dirección Xeral de Política de Defensa (DIGENPOL).[2]

Tamén depende do Secretario Xeral de Política de Defensa a División de Coordinación e Estudos de Seguridade e Defensa (DICOES), á que lle corresponde a coordinación da actividade dos centros e Institutos de estudos dependentes do Ministerio encamiñada á difusión da cultura de seguridade e defensa, así como o impulso dos estudos neste ámbito.[2]

Así mesmo, están adscritas á Secretaría Xeral de Política de Defensa:[2]

Dependen da Secretaría Xeral de Política de Defensa as agregarías de defensa nas misións diplomáticas de España no exterior e os conselleiros de defensa nas representacións permanentes ante as organizacións internacionais, nos termos regulados na súa normativa específica.

No exercicio das súas competencias de difusión da cultura de seguridade e defensa, o Instituto Español de Estudos Estratéxicos depende funcionalmente do Secretario Xeral de Política de Defensa.

NotasEditar

Véxase taménEditar