Sampil

páxina de homónimos

Co topónimo Sampil podemos referirnos a dous lugares de Galicia: