A salvación é un concepto relixioso que implica a obtención da gloria e da benaventuranza eternas. En teoloxía o seu estudo coñécese como soterioloxía. Para o cristianismo, a salvación é un dos conceptos espirituais máis importantes, entendida como a liberación da escravitude do pecado e da condenación, o que resulta na vida eterna con Deus no Reino de Deus.

Segundo a doutrina cristiá, Cristo morreu pola salvación dos homes.