Abrir o menú principal
Segundo a doutrina cristiá Cristo morreu pola nosa salvación

A salvación é un cocepto relixioso que implica a obtención da gloria e da benaventuranza eternas, en teoloxía o seu estudo coñécese como soterioloxía. Para o cristianismo a salvación é un dos conceptos espirituais máis importantes, entendéndoo como a liberación da escravitude do pecado e da condenación, o que resulta na vida eterna con Deus no Reino de Deus