Símbolos de Christoffel

En matemáticas e física, os símbolos de Christoffel, así nomeados por Elwin Bruno Christoffel (1829 - 1900), son expresións en coordenadas espaciais empregadas para describir unha conexión sobre unha variedade. Principalmente son usadas para describir a conexión de Levi-Civita derivada do tensor métrico dunha variedade riemanniana ou pseudo-riemanniana. É moi habitual empregar os símbolos de Christoffel cando se fan cálculos teóricos que implican xeometría. Ademais, a notación formal (sen índices) para a conexión de Levi-Civita, é elegante e permite que os teoremas sexan establecidos dun modo breve, pero resultan pouco prácticos, en xeral, para realizar cálculos.

Os símbolos de Christoffel úsanse para realizar cálculos en coordenadas. Por exemplo, para derivación (covariante) de vectores ou tensores en xeral. En particular, o tensor de curvatura (riemanniano) pode expresarse en termos dos símbolos de Christoffel e das súas primeiras derivadas parciais.

En relatividade xeral, as conexións xogan un papel nos campos de forzas gravitacionais onde o potencial gravitacional actúa como tensor métrico.

Definición editar

Sexa   unha variedade diferenciable cunha conexión   e sexan   coordenadas locais en  . Se denotamos a derivada parcial na dirección de   por  , definimos os símbolos de Christoffel da conexión   como as funcións   tales que

 .[1]

Ademais esta definición é independente do criterio de singo que se elixa para a curvatura.

Xeometría riemanniana (e pseudo-riemanniana) editar

Sexa   unha variedade (pseudo-)riemanniana e sexan   unhas coordenadas locais de  . Así, o tensor métrico   exprésase en coordenadas como .

Definimos os símbolos de Christoffel de primeira especie en   por:

  

A partir dos anteriores, definimos os símbolos de Christoffel de segunda especie por:  

 

Deste xeito, verifícase que  , onde   denota a conexión de Levi-Civita de  .

Notas editar