Rotor (eléctrico)

parte central dunha máquina dotada de movemento xiratorio

O rotor nunha máquina eléctrica é a parte central da máquina que está dotada de movemento xiratorio.

Rotor de motor de indución en gaiola de esquío.

O rotor é ben diferente en cada máquina:

Función

editar

Na maioría das máquinas o rotor alberga o enrolamento inducido, que é onde se produce a corrente por acción do campo creado no estator (Lei de Faraday). Nos xeradores síncronos non é así porque as tensións do inducido son enormes e resulta moi difícil o illamento de partes móbeis, polo que o rotor é o indutor