Romboide

En xeometría chámase romboide ao cuadrilátero cos lados paralelos dous a dous. Un romboide cos 4 ángulos rectos é un rectángulo, e un cos 4 lados iguais, un rombo.

Estas figuras son romboides

O perímetro dun romboide é igual a (sendo a e b dous lados contiguos) e a súa área obtense multiplicando a lonxitude dun lado pola distancia perpendicular entre ese lado e o seu oposto (h). Os seus ángulos contiguos son suplementarios