Proceso isobárico

transformación termodinámica na cal a presión permanece constante

Un Proceso isobárico é unha transformación termodinámica na cal a presión permanece constante. O termo deriva da lingua grega iso, "igual" e baros. "presión".

A transformación que leva o sistema termodinámico do estado A até o estado B é isobárica.

Cando un gas perfecto evolúe isobaricamente dun estado A para un estado B, a temperatura e o volume evolúen conforme á lei de Charles:

onde e representan a temperatura e o volume do estado A e e representan a temperatura e o volume do estado B.

A lei de Charles é un caso particular da lei dos gases perfectos:

Véxase tamén

editar