En informática, o prefixo binario utilízase para cuantificar grandes cantidades de octetos. Derivan dos prefixos do SI, pero cada prefixo multiplícase por 1024 no canto de 1000. No nome, a segunda sílaba é substituída por bi, de binario, e no símbolo engádese un i. Foron introducidos en 1998 pola IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) como denominadores para os múltiplos binarios para evitar a confusión cos múltiplos decimais, dos que diverxen crecentemente segundo a magnitude. Segundo as normas e estándares internacionais, os prefixos decimais deben referirse unicamente aos múltiplos de 1000.

Valores exactos e diferenza respecto ós decimais correspondentes editar

Prefixo binario Símbolo Potencia binaria e valor decimal exacto Hexa Prefixo SI Valor decimal Diferenza
unidade   2 0 = 1 16 0 un 10 0 = 1 0 %
quibi Ki 210 = 1 024 16 2,5 quilo 10 3 = 1 000 2 %
mebi Mi 220 = 1 048 576 16 5 mega 10 6 = 1 000 000 5 %
xibi Gi 230 = 1 073 741 824 16 7,5 xiga 10 9 = 1 000 000 000 7 %
tebi Ti 240 = 1 099 511 627 776 1610 tera 1012 = 1 000 000 000 000 10 %
pebi Pi 250 = 1 125 899 906 842 624 1612,5 peta 1015 = 1 000 000 000 000 000 13 %
exbi Ei 260 = 1 152 921 504 606 846 976 1615 exa 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 15 %
zebi Zi 270 = 1 180 591 620 717 411 303 424 1617,5  zetta 1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000 18 %
yobi Yi 280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 1620 yotta 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 21 %
Prefixos do Sistema Internacional de Unidades Prefixos binarios
10n Prefixo decimal Símbolo Escala curta Escala longa Equivalente decimal Valor binario Prefixo binario Símbolo
1024 yotta- Y Septillón Cuadrillón 1 000 000 000 000 000 000 000 000 280 B yobi- YbB
1021 zetta- Z Sextillón Millar de trillón 1 000 000 000 000 000 000 000 270 B zebi- ZbB
1018 exa- E Quintillón Trillón 1 000 000 000 000 000 000 260 B exbi- EbB
1015 peta- P Cuadrillón Millar de billón 1 000 000 000 000 000 250 B pebi- PbB
1012 tera- T Trillón Billón 1 000 000 000 000 240 B tebi- TbB
109 xiga- G Billón Millar de millón 1 000 000 000 230 B xibi- GbB
106 mega- M Millón Millón 1 000 000 220 B mebi- MbB
103 quilo- k Millar Millar 1 000 210 B quibi- kbB
102 hecto- h Centena Centena 100
101 deca- da Decena Decena 10
100 ningún ningún Unidade Unidade 1 20 ningún B
10−1 deci- d Décimo Décimo 0,1
10−2 centi- c Centésimo Centésimo 0,01
10−3 mili- m Milésimo Milésimo 0,001
10−6 micro- µ (u*) Millonésimo Millonésimo 0,000 001
10−9 nano- n Billonésimo Milésimo de millonésimo 0,000 000 001
10−12 pico- p Trillonésimo Billonésimo 0,000 000 000 001
10−15 femto- f Cuadrillonésimo Milésimo de billonésimo 0,000 000 000 000 001
10−18 atto- a Quintillonésimo Trillonésimo 0,000 000 000 000 000 001
10−21 zepto- z Sextillonésimo Milésimo de trillonésimo 0,000 000 000 000 000 000 001
10−24 yocto- y Septillonésimo Quadrillonésimo 0,000 000 000 000 000 000 000 001
* Pode ser escrito como 'u' se o 'µ' non estiver dispoñíbel, como en '10uF'.
Para o uso en informática dos prefixos con valores 103 ou superiores, véxase prefixo binario.

Véxase tamén editar

Outros artigos editar