Xiga-

prefixo do Sistema Internacional de Unidades

Xiga[1] (símbolo G) é un prefixo do Sistema Internacional de Unidades que denota un factor de 109, ou 1 000 000 000.

Adoptado en 1960, o prefixo ven do grego γίγας, significando xigante.

En informática, xiga pode moitas veces significar 1 073 741 824 (230) para as unidades de información, como xigabit ou xigabyte, mais tamén pode denotar 1 000 000 000 doutras cantidades, como taxas de transferencia: 1 gigabit/s = 1 000 000 000 bit/s. O prefixo binario gibi foi suxerido para 230, de modo a eliminar esta ambigüidade, porén aínda non obtivo un uso xeneralizado.

Prefixos do Sistema Internacional de Unidades Prefixos binarios
10n Prefixo decimal Símbolo Escala curta Escala longa Equivalente decimal Valor binario Prefixo binario Símbolo
1024 yotta- Y Septillón Cuadrillón 1 000 000 000 000 000 000 000 000 280 B yobi- YbB
1021 zetta- Z Sextillón Millar de trillón 1 000 000 000 000 000 000 000 270 B zebi- ZbB
1018 exa- E Quintillón Trillón 1 000 000 000 000 000 000 260 B exbi- EbB
1015 peta- P Cuadrillón Millar de billón 1 000 000 000 000 000 250 B pebi- PbB
1012 tera- T Trillón Billón 1 000 000 000 000 240 B tebi- TbB
109 xiga- G Billón Millar de millón 1 000 000 000 230 B xibi- GbB
106 mega- M Millón Millón 1 000 000 220 B mebi- MbB
103 quilo- k Millar Millar 1 000 210 B quibi- kbB
102 hecto- h Centena Centena 100
101 deca- da Decena Decena 10
100 ningún ningún Unidade Unidade 1 20 ningún B
10−1 deci- d Décimo Décimo 0,1
10−2 centi- c Centésimo Centésimo 0,01
10−3 mili- m Milésimo Milésimo 0,001
10−6 micro- µ (u*) Millonésimo Millonésimo 0,000 001
10−9 nano- n Billonésimo Milésimo de millonésimo 0,000 000 001
10−12 pico- p Trillonésimo Billonésimo 0,000 000 000 001
10−15 femto- f Cuadrillonésimo Milésimo de billonésimo 0,000 000 000 000 001
10−18 atto- a Quintillonésimo Trillonésimo 0,000 000 000 000 000 001
10−21 zepto- z Sextillonésimo Milésimo de trillonésimo 0,000 000 000 000 000 000 001
10−24 yocto- y Septillonésimo Quadrillonésimo 0,000 000 000 000 000 000 000 001
* Pode ser escrito como 'u' se o 'µ' non estiver dispoñíbel, como en '10uF'.
Para o uso en informática dos prefixos con valores 103 ou superiores, véxase prefixo binario.

Véxase tamén editar

Outros artigos editar

Notas editar

  1. Esta é a forma galega segundo, p.e. o dicionario ir indo:" xiga- < gr γίγας ‘xigante’ pref Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras co significado de ‘xigante’." Aínda así a forma é moi pouco usada e case non se coñecen os seus derivados xigabit etc...