Porcar

páxina de homónimos

Co topónimo Porcar podemos referirnos a tres lugares de Galicia:

Na provincia da Coruña