Un polo magnético é un punto onde converxen as liñas dun campo magnético.

Liñas de forza dun imán,
visualizadas mediante limaduras de ferro estendidas sobre unha cartolina.
Os polos indícanse coas letras N e S.

Fálase de polo norte (magnético) e polo sur (magnético) por analoxía cos polos xeográficos.

Un polo magnético, contrariamente a un polo eléctrico, non de pode separar do seu homólogo. Esta particularidde é unha consecuencia dunha ecuación de Maxwell ( ), é dicir, que o campo magnétiico é de fluxo conservativo.

Falamos de dipolo magnético para designar un polo magnético e o seu homólogo inseparábel.

Son de grande interese os polos magnéticos terrestres.

Véxase tamén editar

Outros artigos editar