Un piano preparado é un instrumento musical.

Christian Wolff e un piano preparado, 2007.

Durante os últimos anos desta década John Cage inventou o piano preparado, ao cal lle inseriu no encordado unha serie de parafusos, porcas e anacos de goma e madeira que dotaban ao instrumento dunha variedade nova de posibilidades sonoras. Seguramente a composición máis innovadora de entre as que compuxo para este piano preparado é unha suite que dura 69 minutos chamada Sonatas and Interludes (1946-1948).

Música Editar