As pentosas son monosacáridos (glícidos simples) compostos por cinco átomos de carbono. Na súa estrutura aparecen os grupos alcohol (-OH). As pentosas máis importantes son as aldopentosas ribosa e arabinosa, e as cetopentosas ribulosa e xilulosa.