Paso elevado

Paso elevado sobre a autovía.jpg

Un paso elevado é unha construción que permite aos peóns cruzar unha vía de comunicación terrestre, coma unha vía de tren ou unha autoestrada. Componse de dúas vías de acceso, xa sexan ramplas ou escaleiras, para subir e baixar dela, e un carril intermedio que atravesa a vía que se pretende cruzar.