Pascal (unidade)

unidade de presión no Sistema Internacional de Unidades

O pascal (símbolo Pa) é a unidade de presión no Sistema Internacional. É equivalente a un newton por metro cadrado. O nome provén de Blaise Pascal, o físico, matemático e filósofo francés.

1 Pa
= 1 N/m2 = 1 (kg·m/s2)/m2 = 1 kg/m·s2
= 0.01 milibar

A presión atmosférica media é 101.300 Pa = 1.013 mbar = 759,81 Torricelli (ISO 2533). A unidade de presión atmosfera estándar equivale a 101.325 Pa = 1.013,25 mbar = 760 Torr