Organización

entidade social cun obxectivo colectivoAs organizacións son sistemas sociais deseñados para lograr metas e obxectivos por medio dos recursos humanos e doutro tipo.

Características editar

Están compostas por subsistemas interrelacionados que cumpren funcións especializadas. Trátase dun convenio sistemático entre persoas para lograr algún propósito específico. Diríase que é un grupo social composto por persoas, tarefas e administración, que forman unha estrutura social sistemática de relacións de interacción, tendentes a produciren bens ou servizos para satisfacer as necesidades dunha comunidade dentro dun ámbito.