Habitualmente denomínase nexo a aquelas palabras cuxa función sintáctica única e exclusiva é unir unhas palabras, sintagmas, frases, cláusulas ou oracións con outras, ben nun plano de igualdade (nexos coordinantes) ben nun plano de importancia superior ou dominio da primeira palabra sobre a seguinte unida a ela despois do nexo (nexos subordinantes).

Os nexos pertencen en xeral a distintas clases de palabras: preposicións, conxuncións e locucións conxuntivas poden considerarse nexos puros; os relativos e adverbios relativos son palabras ou grupos de palabras que poden funcionar como nexos pero que posúen outras funcións. Por outra banda, os marcadores do discurso ou procesadores textuais unen textos mediante relacións lóxicas e non soamente palabras, sintagmas ou oracións e son estudados pola lingüística textual.

Véxase taménEditar