Obxectivo editar

Crear unha lista xerada automaticamente cos datos de Wikidata.

Uso editar

A lista hai que pechala co modelo {{Wikidata list end}}; o texto entre estes dous modelos será substituído periodicamente (unha vez cada 24 horas) pola lista xerada grazas ao bot. Neste momento, só é posible crear unha lista por páxina.

Exemplo editar

{{Wikidata list
|sparql=SELECT ?item WHERE { ?item wdt:P31 wd:Q39715 . ?item wdt:P131 ?sub0 . ?sub0 (wdt:P131)* wd:Q55 }
|wdq=claim[31:39715] and claim[131:(tree[55][][131])]
|section=131
|sort=label
|columns=label:Article,description,p131:Place,P580,P582,p625,P18
|thumb=128
|min_section=2
}}
...
{{Wikidata list end}}

Parámetros editar

sparql
Unha consulta SELECT SPARQL. Precisa devolver ?item como o número de obxecto. Podes usar unha ferramenta de conversión para converter WDQ a SPARQL, pero sempre revisa a túa consulta para asegurarte de que funciona e substitúe "entity:" con "wd:" (phab:T119332). Obrigatorio, a menos que se use WDQ.
wdq
Unha cadea de ConsultaWikiData. Os obxectos resultantes usaranse para construír a lista. Proba a túa consulta aquí. Obrigatorio, a menos que se use SPARQL.
columns
Define as columnas da lista da táboa. Os valores permitidos son:
 • number, un número de fila en serie (por sección), incrementándose dende 1, de acordo co ordenamento inicial
 • label, a etiqueta do elemento baseada no idioma da wiki, ligada ó artigo local (se existe), ou ó elemento Wikidata
 • description, a descrición manual ou autoxerada
 • item, o número Q do elemento
 • Pxxx a propiedade do Wikidata
 • Pxxx/Pzzz, propiedades cualificadoras; para Pxxx ligando a un elemento Qyyy tendo un cualificador Pzzz, a etiqueta ligada Qxxx e o valor de Pzzz
 • Pxxx/Qyyy/Pzzz, propiedades cualificadoras; para Pxxx ligando a un elemento Qyyy tendo un cualificador Pzzz, o valor de Pzzz. Esta é unha versión do parámetro anterior, específica para un único elemento; p.ex., "p553/q866/p554" para obter os nomes de conta de YouTube.
 • ?fieldname, un nome de campo resultado de SPARQL. Só para listas baseadas en SPARQL.
Os valores marcados como "obsoletos" non se mostran. Cada columna pode ter opcionalmente un ":Titel",se non úsase o nome da propiedade Wikidata. Obrigatorio
sort
A ordenación inicial da táboa. Os valores válidos son:
 • label, a etiqueta do elemento
 • family_name, intenta atopar, e ordenar por, o apelido da etiqueta, asumindo que os elementos son persoas. Esta é unha heurística e pode que non funcione correctamente en todos os casos. Se é posible, intentar ordenar por P734 (apelidos).
 • Pxxx, unha propiedade Wikidata
Opcional
section
A lista pode ser seccionada por unha propiedade de Wikidata. Opcional
min_section
O número mínimo de entradas para xerar unha sección. Todas as outras entradas poranse baixo "misc". Por defecto: 2. Opcional
autolist
Se description é unha columna pero non existe descrición en Wikidata, entón "autolist=fallback" usa AutoDesc para xerar unha. Opcional
thumb
O ancho da miniatura para as imaxes (p.ex. columna P18). Por defecto:128. Opcional
links
Como mostrar as ligazóns que non están na Wikipedia local. Os valores válidos son:
 • all para ligar a Wikidata. Por defecto.
 • local para eliminar filas para as que non existe artigo local.
 • red para xerar ligazóns vermellas baseadas na etiqueta e o elemento.
 • text para xerar ligazóns azuis para as páxinas existentes, e texto plano noutro caso.
 • reasonator para xerar ligazóns azuis para as páxinas existentes, e ligazóns a Reasonator noutros casos.
Opcional
row_template
Xera unha chamada a unha predefinición no canto de a unha fila da táboa, queda entón a cargo do modelo xerar a fila da táboa. Os parámetros pasados para a predefinción son as claves en minúsculas das columnas do parámetro, por exemplo label ou p18. Opcional
wdedit
Xera información que permite a Wikidata editar dende Wikipedia usando este JavaScript. O valor ten que ser yes. Aviso: isto vai xerar un wikitexto máis longo do normal, e as actualizacións poden fallar por causa disto. Opcional