Obxectivo editar

Este modelo serve para indicar a Wikipedia da cal procede un artigo. O modelo debe empregarse na páxina de conversa asociada ao artigo.

Uso editar

{{Traducido de|código da lingua|artigo orixinal|data da tradución|número da revisión}}

Parámetros editar

  • código da lingua: Código ISO da lingua da que provén a tradución (obrigatorio).
  • artigo orixinal: Artigo orixinal do que provén a tradución (obrigatorio).
  • data da tradución: Data da versión traducida, co formato DD de MM de AAAA (opcional).
  • número da revisión: Número da versión traducida (opcional).
Nota: En caso de especificar o parámetro da data deberase indicar tamén o número da revisión.

Exemplos editar

  • Escribe {{Traducido de|de|Berlin}} para obter:
  • Escribe {{Traducido de|de|Berlin|1 de novembro de 2007|38471036}} para obter: