Obxectivo

Amosa a táboa de contidos de forma que pode limitarse a unha altura e ancho determinados, cunha barra de desprazamento.

Parámetros
Parámetro Valor por defecto Comentario
|height= 299 Altura en píxeles, sen "px" tralo número.
|width= 30 Ancho en porcentaxe, sen "%".
|float= right Outras opcións válidas son none e left.
|nav= yes Co valor "no" agocha as ligazóns ó final do índice.
|background color= #F9F9F9 Cor de fondo
|border width= 1 Co valor "0" agocha o bordo da táboa
Véxase tamén