Obxectivo editar

Este modelo vale para substituís nunha cadea de texto os caracteres dados na <procura> polos que se dan en <substitución>. Tamén se pode dar o número de substitucións que se teñen que realizar e se se omite este parámetro substituiranse todas as aparicións. Por defecto a cadea de caracteres (string) da procura será tomada de forma literal pero pode darse opcionalmente o parámetro plano co valor false e nese caso será tomada como patrón de Lua (un formato de expresión regular)

Uso editar

{{Substituír| <cadena> | <procura> | <substitución> [| número = n | plano = (true/false)]}}

Exemplo editar

Sen usar o parámetro número
  • {{Substituír|Un, dous, dous, tres, dous, catro, cinco, dousdous|dous|nove}} → Un, nove, nove, tres, nove, catro, cinco, novenove
Usando o parámetro número
  • {{Substituír|Un, dous, dous, tres, dous, catro, cinco, dousdous|dous|nove|número = 2}} → Un, nove, nove, tres, dous, catro, cinco, dousdous
Usando patróns Lua (expresións regulares)
  • {{Substituír|O número 5|(%D*)%d|%1 Nove|plano=false}} → O número Nove