Modelo:Sic/uso

Obxectivo

Incluír unha marca coa notación "[sic]", que indica que existe un erro textual que foi reproducido conscientemente desde a fonte orixinal.

Uso

Basta colocar o código {{sic}} xusto despois do erro.

ExemploEditar

O seguinte código

Segundo dixo na entrevista publicada no xornal: "Os labores de rescate foron suspndidos {{sic}} ata mañá".

dá como resultado:

Segundo dixo na entrevista publicada no xornal: "Os labores de rescate foron suspndidos [sic] ata mañá".