Obxectivo

Incluír o nome, xunto á data e mais a hora, dun comentario que alguén deixou sen asinar.

Uso
Nota: Tanto o nome do usuario que non asinou como a data e a hora atópanse no historial de revisións da páxina.