Masa en repouso

masa dun obxecto, independente do movemento; igual á masa total cando o obxecto está en repouso

A masa en repouso é a masa propia dun corpo material.

Considérase nun sistema no que está en repouso debido a que a masa varía coa velocidade, segundo a teoría da Relatividade. Esisten entidades que non teñen masa en repouso (m0 = 0); son as que se ven compelidas a viaxar á velocidade da luz (c) como os fotóns.