Múltiplo (gramática)

Un múltiplo é un tipo de numeral. Un múltiplo expresa multiplicación pola serie natural dos números a partir de dous: dobre, triplo etc. Por tanto, dobre equivale a multiplicado por dous, triplo a multiplicado por tres etc.

Representación visual das diferentes táboas de multiplicación do 2 ó 50.

Lista de múltiplos

editar

Os múltiplos con forma propia son:

 • dobre; duplo/a
 • triplo/a
 • cuádruplo/a
 • quíntuplo/a
 • séxtuplo/a
 • séptuplo/a
 • óctuplo/a
 • nónuplo/a
 • décuplo/a
 • céntuplo/a

Os restantes fórmanse mediante o cardinal correspondente seguido da palabra veces.

Función sintáctica

editar

Como categoría gramatical, un múltiplo pode ter función pronominal (cando suple a un nome) ou adxectiva (cando o acompaña), por exemplo:

 • Pronomes:
  • Saquei o dobre de libros da biblioteca para esta fin de semana.
  • A lebre pesa o dobre ca o coello.
  • A presa tén o quíntuplo de auga que en verán.
 • Adxectivos:
  • Cómpre reforzar este amaño cunha soldadura dobre.
  • Este novo dispositivo de almacenamento tén tripla capacidade.

Verbos derivados

editar

Os numerais múltiplos dan orixe aos seus respectivos verbos, por exemplo:

 • dobredobrar
 • duploduplicar
 • triplotriplicar
 • cuádruplocuadriplicar
 • quíntuploquintuplicar
 • séxtuplosextuplicar
 • séptuploseptuplicar
 • décuplodecuplicar
 • céntuplocentuplicar

Outras formas derivadas

editar

Algúns numerias múltiplos orixinan outras formas léxicas:

 • De dobre: dobra, dobradura, dobramento, dobraxe, dobregar, dobremente, dobrez, dobrón.
 • De duplo: dúplex, duplicación, duplicado, duplicador, dúplice, duplicidade, duplicidentados.
 • De triplo: triplete, triplicación, triplicador.

Os múltiplos en matemáticas

editar

Fálase de múltiplo cando se está a tratar con cantidades que multiplican a outra.

Un múltiplo dun número é outro número que o contén un número enteiro de veces. Doutro xeito, un múltiplo de n é un número tal que, dividido por n, da como resultado un número enteiro (xa que o resto da división euclidiana é cero). Os primeiros múltiplos do un ó dez adoitan agruparse nas chamadas táboas de multiplicar.

 • Exemplo: 18 é múltiplo de 9.
a=18
b=9
a=2·b

En efecto, 18 contén 9 dúas veces de xeito exacto.

Propiedades dos múltiplos

editar
 • Se a é un múltiplo de b, entón b é un divisor de a.
 • Todo número enteiro é múltiplo de 1 e de si mesmo.
 • Cero (0) é múltiplo de calquera número.
 • Se a e b son múltiplos de n, entón a+b, a-b, ka e kb sóno para calquera número k natural.

Submúltiplos

editar

Un número enteiro a é submúltiplo doutro número b só se b é múltiplo de a.

Propiedades dos submúltiplos

editar
 • O número un é submúltiplo de calquera número.
 • Todo número é submúltiplo de si mesmo.
 • Todo número é submúltiplo do número cero.

Véxase tamén

editar

Outros artigos

editar

Ligazóns externas

editar