Máquina simple

dispositivo mecánico que cambia a dirección ou magnitude dunha forza

Unha máquina simple é un aparello mecánico que transforma un movemento noutro diferente, valéndose da forza recibida para entregar outra de magnitude, dirección ou lonxitude de desprazamento distintos á da acción aplicada.[2]

Táboa de máquinas simples, de Cyclopedia de Chambers, 1728.[1] Constitúense como os compoñentes básicos dos que xorden as demais máquinas, máis complexas.

Nunha máquina simple cúmprese a lei da Conservación da enerxía: (a enerxía non se crea nin se destrúe, transfórmase). A forza aplicada, multiplicada pola distancia aplicada (traballo aplicado), será igual á forza resultante multiplicada pola distancia resultante (traballo resultante). Unha máquina simple, nin crea nin destrúe traballo mecánico, só transforma algunhas das súas características. Tódalas máquinas simples converten unha forza pequena nunha meirande, ou viceversa. Algunhas cambian tamén a dirección da forza.

A relación entre a intensidade da forza de entrada e a de saída denomínase vantaxe mecánica. Por exemplo, a vantaxe mecánica dunha panca é igual á relación entre a lonxitude dos seus brazos. As máquinas simples son a miúdo usadas en combinación, como compoñentes de máquinas máis complexas.

A listaxe tradicional de máquinas simples é a seguinte:

Porén, esta listaxe non debe ser considerada como definitiva ou inamovíbel. Algúns autores consideran a cuña e o parafuso como aplicacións do plano inclinado; outros inclúen a roda como máquina simple e algúns conciben o torno como unha máquina composta que combina a polea e a panca.

  1. Table of Mechanicks, from Ephraim Chambers (1728) Cyclopaedia, A Useful Dictionary of Arts and Sciences, Vol. 2, London, p.528, Plate 11.
  2. Google books

Véxase tamén

editar

Ligazóns externas

editar