A lexicografía é a rama da lingüística que trata da elaboración de dicionarios, de como deben estar descritas as definicións, de que é unha entrada, un lema, un lexema ou unha palabra.