Lema de Zorn

O lema de Zorn é un resultado sobre teoría conxuntista, no que se dá unha condición para a existencia de maximais dun conxunto. Debe o seu nome ao matemático alemán Max Zorn.

Todo conxunto parcialmente ordenado non baleiro no que toda cadea (subconxunto totalmente ordenado) ten unha cota superior, posúe cando menos un elemento maximal.