A leña[1] é a madeira empregada para facer lume en estufas, chemineas ou cociñas. É unha das formas máis simple de biomasa empregada maiormente para calefaccionar e cociñar.

Leña.
Achas amoreadas

Outros materiais que substitúen o uso da leña son:

Tamén se pode usar outros restos animais ou vexetais para prender lume:

  • Restos de podas.
  • Os restos da poda da vide.
  • Excrementos de animais secados.
  • Restrollos, restos da sega.