Intensidade de corrente eléctrica

A intensidade de corrente é a cantidade de carga eléctrica que circula por un condutor unidimensional por unidade de tempo, polo tanto o valor (i) da intensidade instantánea será:

Se a intensidade permanece constante (en tal caso denotamos I), utilizando incrementos finitos de tempo, podemos definila como:

Se polo contrario a intensidade é variable a fórmula anterior daranos o valor da intensidade media no intervalo de tempo considerado.

A unidade de intensidade de corrente no Sistema internacional de unidades é o ampere.

Véxase tamén editar